Västgötaspets Pups van CH.Danga,s D,loui X -Son X Morgenster,s Metta

                                               Geboren 22-03-2023 4 reuen - 5 teven

                                                                   

                                                             Pups groeien op in huis en worden gesocialiseerd.

                                       Ouder dieren zijn op gezondheid en erfelijkheid getest en hebben meerdere shows                                                                            gelopen met uitmuntende resultaten. 

                                      Pups hebben DNA testen van MY DOG DNA en UC DAVIS gedaan.

                          Pups bleken na titeren / bloedonderzoek niet meer beschermd tegen ziektes,
                                                                                en zijn gevaccineerd.

                        Västgötaspets pups van Valallar Rul Of Thirds X Mika de Jommokk.

                                                             Geboren 26-03-2023 6 reutjes

                                                                      

 Genetische diversiteit 

                                                  Waarom genetische diversiteit belangrijk is.                                                                                               

Een manier om naar het verlies van genetische diversiteit te kijken, is als een reeks trechters. Elke keer dat een groep dieren door mensen wordt geselecteerd op bepaalde eigenschappen en capaciteiten, wordt die populatie zowel gefilterd als verkleind. Dit leidt onvermijdelijk tot een afname van de genetische variëteit en een toename van het genetische risico. Genetische risico's die verband houden met een lage heterozygositeit zijn onder meer erfelijke ziekten, kortere levensduur, beperkte groei en een hogere sterfte aan nakomelingen.

                                                                                                                                                                                                                                                  Why genetic diversity is important.

One way to look at the loss of genetic diversity is as a series of funnels. Every time a group of animals is selected by humans for certain traits and abilities, that population becomes both filtered and reduced. This inevitably leads to a decrease in genetic variety and an increase of genetic risk. Genetic risks associated with low heterozygosity include inherited diseases, shorter life spans, limited growth, and a higher rate of offspring mortality.